how to build your own site for free

Servis a služby

Domů » Produkty a služby » Servis a služby

Upozornění

Před příchodem našich pracovníků Vám doporučujeme:

 • Zakrýt nábytek, sedací soupravy a ostatní předměty
 • Umožnit bezproblémový přístup ke stavebním otvorům odstěhováním či odsunutím nábytku minimálně do vzdálenosti 1,5 metru od pracovního prostoru
 • Určit odkládací místo pro skladování starých i nových výrobků

Demontáž stávajících prvků

 • Vysazení křídel stávajících oken a dveří
 • Vybourání stávajících rámů oken a dveří – nutná destrukce rámů
 • Šetrné vyjmutí rámů ze stávajícího zdiva – není možné zaručit, že venkovní fasáda zůstane i přes odbornou snahu pracovníků nepoškozena
 • Odnos křídel, rámů a stavební suti na předem určené místo
 • Úklid hrubých nečistot a zametení znečištěného prostoru

Montáž stavebních prvků – základní

 • Vsazení rámu okna nebo dveří do stavebního otvoru, jeho vyvážení a uchycení pomocí spojovacího materiálu (šroubů nebo kotev)
 • Zaizolování po celém obvodu polyuretanovou pěnou
 • Nasazení křídel, krytek a celkové seřízení výrobků

Montáž stavebních prvků – podle prováděcí normy ČSN 746077

 • Úprava stavebního otvoru, srovnání nerovností v ostění, zbavení nečistot a penetrace zdiva
 • Podle potřeby maltovou směsí srovnat ostění a po vyschnutí opět povrch upravit penetrací tak, aby byl soudržný a neprašný
 • Vsazení rámu okna nebo dveří do stavebního otvoru, jeho vyvážení a uchycení pomocí spojovacího materiálu (šroubů nebo kotev)
 • Zaizolování po celém obvodu polyuretanovou pěnou
 • Parotěsné provedení připojovací spáry se provádí pomocí různých materiálů s ohledem na druh a povahu stavby

Zednické zapravení

 • Vnitřní zapravení nebo obnova omítky špalety okna či dveří
 • Zalištování výrobků PVC páskou (je-li předmětem dodávky)
 • Venkovní zapravení vzniklé spáry mezi stávající fasádou a novým výrobkem pomocí pružného tmelu (pouze do tloušťky spáry 5 mm!)
 • Upozornění: V případě vzniku větších spár, trhlin, odpadlých kusů zdiva, překladů nebo omítky provádíme zednické zapravení jako vícepráci nad rámec sjednaný ve Smlouvě o dílo. Cenu takto vzniklé vícepráce nutno dohodnout ještě před započetím prováděných prací!

Likvidace

 • Naložení a odvoz demontovaných výrobků a jejich částí včetně stavební sutě, která vznikla bezprostředně při demontáži stávajících výrobků